ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ (Daily Prediction)
24 ಜುಲೈ 2016
ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
 
ಉದ್ವೇಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ.
 
 
ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಕಾಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತುಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಅಪಘಾತ ಸಾಧ್ಯತೆ.
 
 
ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
 
 
ಕರ್ಕಾಟಕ
ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ.
 
 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುವ ವಿರೋಧಿಗಳ ಚಿತಾವಣೆ ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಯ.
 
 
ನೀವು ಸಾಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಗುರಿಗಳತ್ತ ನೀವು ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಕಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿ.
 
 
ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಅಗತ್ಯ.
 
 
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವೊಂದರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆತ್ತವರ ನೆರವು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
 
 
ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರವಿರಿ.
 
 
ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ.
 
 
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
 
 
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಿಯಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆರವು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಆನಂದದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.