મુખપૃષ્ઠ ટૈરો ભવિષ્‍યફળ (Tarot Prediction)
ટૈરો ભવિષ્‍યફળ પરિણામ
પ્રથમ કાર્ડ
મનઃસ્થિતિ
તમારા પહેલા સ્થાન પર એટ ઓફ ડિસ્ક્સનું હોવું એ દર્શાવે છે કે તમે દીર્ઘકાલીન રોકાણની જગ્યાએ અલ્પકાલીન લાભની તરફ જોઈ રહ્યાં છો. તમે થોડા ભ્રમિત બની શકો છો.
કઇ રીતે જાણીએ ટૈરો ભવિષ્‍યફળ
• સૌ પ્રથમ તમે જે પણ પ્રશ્ન પૂછવા માંગો છો તેને તમારા મનમાં નક્કી કરી લો અથવા વધુ ચોકસાઇ માટે તે પ્રશ્નને કાગળ પર લખી લો.
• ત્યાર બાદ "કાર્ડ પસંદ કરો" પર ક્લિક કરીને એક પછી એક, ત્રણ કાર્ડ પસંદ કરો.
• પ્રથમ કાર્ડ તમારા પ્રશ્ન પૂછવાના સમયે મનની સ્થતિને દર્શાવે છે.
• બીજું કાર્ડ તમારી ઇચ્છાઓની પૂર્તી માટે તમારે ક્યા પ્રયત્નો કરવાના છે તે દર્શાવે છે.
• ત્રીજુ અને છેલ્લું કાર્ડ તમને પરિણામસ્‍વરૂપ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે.