ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ (Daily Prediction)
9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016
ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
 
ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರಾಸ ನೀಡಬಹುದು.ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ.
 
 
ರಾತ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರಾಸ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ.ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.
 
 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವಂತಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ.
 
 
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವು ಏರ್ಪಡಲಿದ್ದು ಅದು ಆಳವಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತಯ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ.
 
 
ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ.
 
 
ನಿಮಗೆ ಸಾಧಕವಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಅರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ.
 
 
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಪ್ರೇಮಿಯ ಇ-ಮೇಲ ಅಥವಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ.
 
 
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.
 
 
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ.
 
 
ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯಲು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಕೌಟಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ.
 
 
ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಭೇಟಿ.
 
 
ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಬೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ.