പ്രിയപ്പെട്ട Guest, ജ്യോതിഷ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം
 
" ഇന്ത്യന്‍ കുടുംബങ്ങളില്‍ എല്ലാ പ്രധാന ചടങ്ങുകളും ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. വിവാഹപ്പൊരുത്തം നോക്കാനും ജാതകം തയാറാക്കാനുമുള്ള സൌകര്യം വെബ്‌ദുനിയ ഒരേ വേദിയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി ഒരുക്കുകയാണ്. പോര്‍ട്ടലില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ സൌകര്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ ജാതകം ഉണ്ടാക്കുകയോ ജാതകങ്ങളുടെ പൊരുത്തം പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. "

 
 
Login ID:
Password:
 
നിലവില്‍ ഈ സേവനം ഇന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം ലഭ്യം. അന്തര്‍ദേശീയ നഗരങ്ങള്‍ക്കായി ഉടന്‍ ഇത് അവതരിപ്പിക്കും.