ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
25 జూన్ 2018
దినఫలం
 
మేషం
మేషం: ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్, బదిలీ ఉత్తర్వులు అందుతాయి. దూరప్రయాణాలలో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శిస్తారు. మీ కళత్రమ మెుండివైఖరి మీకు ఎంతోచికాకు కలిగిస్తుంది. రుణాలు తీర్చడంతో పాటు తాకట్టు వస్తువులను విడిపిస్తారు. రాజకీయాలలో వారు తొందరపడి వాగ్థానాలు చేయడం వలన సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది.
 
రాశి లక్షణాలు