ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
మేషం
మేషం: మీ శ్రీమతి సూటిపోటి మాటలు అసహానం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు యూనియన్ వ్యవహారాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో గట్టి పోటీ, ఆటంకాలు ఎదుర్కుంటారు. మీ సమర్థతకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. పట్టుదలతో శ్రమించి పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఇష్టం లేకున్నా కొన్ని విషయాల్లో సర్దుకుపోవాలి.
 
రాశి లక్షణాలు