ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
18 మార్చి 2018
దినఫలం
 
మేషం
మేషం : ప్రముఖులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. వృత్తి వ్యాపారులకు అన్ని విధాలా అనుకూలం. కీలకమైన సమస్యలు పరిష్కారం కావడంతో మీలో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. కుటుంబీకుల కోరికలు తీరుస్తారు. చేపట్టిన పనులు ఆశించినత చురుకుగా సాగవు. భాగస్వామిక చర్చల్లో మీ అభిప్రాయాలకు ఆమోదం లభిస్తుంది.
 
రాశి లక్షణాలు