ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
19 ఆగస్టు 2018
దినఫలం
 
మేషం
మీకు దగ్గరగా ఉన్న మీకే తెలియని ఒక అవకాశం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో మొహమ్మాటం కూడదు. స్త్రీలకు టి.వి కార్యక్రమాల సమాచారం అందుతుంది. పత్రికా సంస్థలలోని వారికి సహోద్యోగుల ధోరణి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కాంట్రాక్టర్లకు రావలసిన బిల్లుల వసూలులో శ్రమాధిక్యత, ప్రయాసలు తప్పవు.
 
రాశి లక్షణాలు