ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
మకరం
మకరం: రాజకీయనాయకలకు ప్రయాణాలలో మెళకువ చాలా అవసరం. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో మీ పనులు సానుకూలమవుతాయి. బంధువులను కలుసుకుంటారు. కాంట్రాక్టర్లకు ఇప్పటి వరకు వాయిదా పడుతున్న పనును పునఃప్రారంభమవుతాయి. వ్యాపార రంగాలలో వారికి గణనీయమైన పురోభివృద్ధి పొందుతారు.
 
రాశి లక్షణాలు