ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
18 మార్చి 2018
దినఫలం
 
మకరం
మకరం : కిరాణా, ఫ్యాన్సీ రంగాల్లో వారికి కలిసిరాగలదు. మొండిబాకీలు సైతం వసూలు కాగలవు. తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా నెమ్మదిగా సమసిపోగలవు. మీ సంతానం వివాహ విషయాల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తారు. బంధు మిత్రులతో కలిసి ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. సభలు, బృంద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
 
రాశి లక్షణాలు