ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
18 మార్చి 2018
దినఫలం
 
కుంభం
కుంభం : స్త్రీలు దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొటారు. కిరాణా ఫ్యాన్సీ రంగాల్లో వారికి కలిసిరాగలదు. కుటుంబీకులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానికల్, కంప్యూటర్, ఇంటర్నెట్ రంగాల వారికి పురోభివృద్ధి. బంధువుల రాకతో కొంత అసౌకర్యానికి లోనవుతారు.
 
రాశి లక్షణాలు