ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
15 డిసెంబర్ 2018
దినఫలం
 
కుంభం
కుంభం: ఆర్థిక సమస్యలు కొలిక్కివస్తాయి. పెద్దలను, ప్రముఖులను కలుసుకుని వారికి బహుమతులు అందజేస్తారు. రుణాలు చేబదుళ్ళుకు యత్నాలు సాగిస్తారు. బంధువులను కలుసుకుంటారు. ప్రైవేటు సంస్థలలోని వారికి బరువు బాధ్యతల నుండి విశ్రాంతి పొందుతారు. పాతమిత్రుల కలయికతో గత అనుభవాలు జ్ఞప్తికిరాగలవు.
 
రాశి లక్షణాలు