ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
కుంభం
కుంభం: రాజకీయనాయకులకు ప్రయాణాలలో మెళకువ చాలా అవసరం. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో మీ పనులు సానుకూలమవుతాయి. బంధువులను కలుసుకుంటారు. వ్యాపార రంగాలలో వారికి గణనీయమైన పురోభివృద్ధి.
 
రాశి లక్షణాలు