ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
వృషభం
వృషభం: ఆర్థికలావాదేవీలు, వ్యవహారాలు సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. చేతిలో ధనం నిలబడటం కష్టమే. పెద్దల ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం కూడదు. ఒక స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ సంతానం మెుండివైఖరి మీకు ఎంతో చికాకు కలిగిస్తుంది. అనుకుని విధంగా మీరు ప్రయాణం చేయవలసి వస్తుంది.
 
రాశి లక్షణాలు