ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
18 మార్చి 2018
దినఫలం
 
వృషభం
వృషభం : ఆర్థిక విషయాల్లో ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తారు. మీ జీవితంలోకి ఒక కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించి, మిమ్మలను ఒక మార్గంలో నడిపించాలని ఆశిస్తారు. మత్స్యు కోళ్ళ వ్యాపారస్తులకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులు విశ్రాంతికై చేయుయత్నాలు ఫలిస్తాయి. స్త్రీలు విలువైన వస్తువులు అమర్చుకుంటారు.
 
రాశి లక్షణాలు