ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
కర్కాటకం
కర్కాటకం: శకునాలు, ఎదుటివారి వ్యాఖ్యాలు మీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ప్లీడర్లు, ప్లీడర్లకు ఒత్తిడి, ఆందోళనలు అధికమవుతాయి. వ్యాపారులకు కలిసివస్తుంది. పెద్దల ఆశీస్సులు, ప్రముఖుల ప్రశంసలు పొందుతారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు.
 
రాశి లక్షణాలు