ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
16 జనవరి 2018
దినఫలం
 
సింహం
పోస్టల్, టెలిగ్రాఫ్ రంగాల్లో వారికి పురోభివృద్ధి కానవస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. మీరు చేపట్టిన పనిలో కొన్ని ఆటంకాలను ఎదుర్కొంటారు. నిజాయితీగా వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. విదేశీ వస్తువుల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆలయ సందర్శనాల్లో చికాకులు తప్పవు.
 
రాశి లక్షణాలు