ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
15 డిసెంబర్ 2018
దినఫలం
 
సింహం
సింహం: ఆదాయ వ్యయాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తారు. వాహనం ఇతరులకు ఇచ్చి ఇబ్బందులను ఎదుర్కుంటారు. ప్రముఖుల కలయిక వలన కొన్ని పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఉపాధ్యాయులు విశ్రాంతికై చేయు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. శత్రువులు సైతం మిత్రులుగా మారి సహాయాన్ని అందిస్తారు.
 
రాశి లక్షణాలు