ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
18 మార్చి 2018
దినఫలం
 
సింహం
సింహం : భాగస్వామ్యుల మధ్య నూతన ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. స్త్రీల మనోభావాలను, తెలివితేటలకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. దైవారాధన పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఉల్లి, బెల్లం, పసువు, కంది, మిర్చి వ్యాపారస్తులకు స్టాకిస్టులకు కలిసివస్తుంది. ఏ వ్యక్తికీ అతి చనువు మంచిది కాదు. గత విషయాలు జ్ఞప్తికి రాగలవు.
 
రాశి లక్షణాలు