ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
25 జూన్ 2018
దినఫలం
 
సింహం
సింహం: దైవ, సేవా, సాంఘిక కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా వ్యవహరిస్తారు. పాతమిత్రుల కలయికతో గత అనుభవాలు ముచ్చటిస్తారు. ధనసహాయం, హామీల విషయంలో పునరారోచన అవసరం. ఉద్యోగస్తులు ఒత్తిళ్ళు, ప్రలోభాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. రాజకీయ కళా రంగాలవారికి విదేశీ పర్యటనలు అధికమవుతాయి.
 
రాశి లక్షణాలు