ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
24 ఏప్రిల్ 2019
దినఫలం
 
కన్య
శ్రీవారు, శ్రీమతి వైఖరి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఎలక్ట్రానికల్, కంప్యూటర్, టెక్నికల్ రంగాలలోని వారి శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం కానవచ్చును. స్త్రీలకు పొదుపు పథకాలు లాభిస్తాయి. సోదరీ, సోదరులు, సన్నిహితులతో దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ప్రముఖులు, పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తుల సహకారంతో అనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు.
 
రాశి లక్షణాలు