ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
కన్య
కన్య: వస్త్ర వ్యాపారులు పనివారలను ఓ కంట కనిపెట్టుకుని ఉండడం శ్రేయస్కరం. దైవ కార్యక్రమాల పట్ల ఏకాగ్రత వహిస్తారు. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. తరచు సాంఘిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మెుండి బాకీలు వసూలుకాగలవు. విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులతో ఏకీభవించలేకపోతారు.
 
రాశి లక్షణాలు