ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
15 డిసెంబర్ 2018
దినఫలం
 
కన్య
కన్య: మీ సంతానం మొండివైఖరి మీరు చికాకు కలిగిస్తుంది. బంధువులరాక వలన ఖర్చులు, పనిభారం, ఒత్తిడి, చికాకులు అధికమవుతాయి. దూర ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలేర్పడుతాయి. స్త్రీలు షాపింగ్ విషయాలలో ధనం విరివిగా వ్యయం చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు రాత, మౌఖిక పరీక్షల్లో ఓర్పు, ఏకాగ్రత ముఖ్యం.
 
రాశి లక్షణాలు