ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
19 ఆగస్టు 2018
దినఫలం
 
తుల
భాగస్వామిక సమావేశాల్లో సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయటం మంచిది. అసాధ్యమనుకున్న పనులు సునాయసంగా పూర్తి చేస్తారు. స్త్రీలకు నరాలు, కళ్లు, తలకు సంబంధించిన చికాకులు ఎదుర్కొనక తప్పదు. ఉద్యోగస్తుల సమర్ధత, అంకితభావం అధికారులను ఆకట్టుకుంటాయి.
 
రాశి లక్షణాలు