ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
16 జనవరి 2018
దినఫలం
 
తుల
నిత్యావసర వస్తు వ్యాపారులకు కలిసిరాగలదు. ఇతరులకు పెద్ద మొత్తాలు ధనసహాయం చేసే విషయంలో లౌకికం ఎంతో అవసరం. బంధువులు మీ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు మనస్తాపం కలిగిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించినప్పటికీ వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతారు.
 
రాశి లక్షణాలు