ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
తుల
తుల: బ్యాంకింగ్ పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దైవ, పుణ్య కార్యాలకు విరివిగా ధనం వ్యయం చేస్తారు. రాజకీయాలలో వారికి అవకాశవాదులు అధికం అవుతున్నారని గమనించండి. ఖర్చులు అధికమవుతాయి. ఓర్పు, నేర్పుకు పరీక్షా సమయం గమనించండి. దంపతుల మధ్య చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తుతాయి.
 
రాశి లక్షణాలు