ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
18 మార్చి 2018
దినఫలం
 
వృశ్చికం
వృశ్చికం : సోదరీ, సోదరులను కలుసుకుంటారు. కొత్తగా చేపట్టిన వ్యాపారాల్లో నిలదొక్కుకోవడానికి బాగా శ్రమించవలసి ఉంటుంది. స్త్రీలకు కాళ్లు, నరాలకు సంబంధించిన చికాకులు ఎదుర్కొంటారు. విదేశీ వస్తువులు సేకరిస్తారు. తొందరపాటుతనం వల్ల కుటుంబీకులు, అవతలివారితో మాటపడవలసి వస్తుంది.
 
రాశి లక్షణాలు