ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
ధనస్సు
ధనస్సు: ప్రైవేటు సంస్థల్లో వారు, ఓర్పు, అంకిత భావంతో పనిచేయవలసి ఉంటుంది. మీ సంతానం మెుండిపైఖరి మీకు ఎంతో చికాకు కలిగిస్తుంది. ఏ విషయంలోను తొందరపడక బాగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది. రాజకీయనాయకులకు ఒప్పందాలు, హామీల విషయంలో పునరాలోచన మంచిది.
 
రాశి లక్షణాలు