ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
18 మార్చి 2018
దినఫలం
 
ధనస్సు
ధనస్సు : పత్రికా సిబ్బందికి వార్తల ప్రచురణలో పునరాలోచన మంచిది. మీ అభిరుచికి తగిన వ్యక్తితో పరిచయాలేర్పడతాయి. కుటుంబీకుల మధ్య అనురాగవాత్సల్యాలు పెంపొందుతాయి. ప్రేమికుల ఆలోచనలు పెడదోవ పట్టే ఆస్కారం ఉంది. రాజకీయ కళారంగాల వారికి విదేశీ పర్యటనలు అనుకూలిస్తాయి.
 
రాశి లక్షణాలు