ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
24 ఏప్రిల్ 2019
దినఫలం
 
ధనస్సు
పారిశ్రామిక రంగంలోని వారికి నూతన ఆలోచనలు స్ఫురించగలవు. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగానికి చేయు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఫ్యాన్సీ, కిళ్లీ, కిరాణా, మందులు, ఎరువులు, రసాయనిక, సుగంధ ద్రవ్య వ్యాపారస్తులకు పురోభివృద్ధి. ఊహించని ఖర్చులు మీ అంచనాలు దాటిన మిత్రుల సహాయ సహకారాలవలన సమసిపోతాయి.
 
రాశి లక్షణాలు