ప్రధాన పేజి వార్షిక ఫలం (Yearly Prediction)
2017
వార్షిక ఫలం
 
మేషరాశి : అశ్వని 1, 2, 3, 4 పాదములు, భరణి 1,2,3,4 పాదములు ఆదాయం-5, వ్యయం-5 పూజ్యత-3, అవమానం-1 ఈ రాశివారికి భాగ్యము నందు శని, జూన్ నుండి వక్రగతిన అష్టమము నందు అక్టోబర్ నుంచి శని తిరిగి భాగ్యము నందు,....
 
 
వృషభరాశి : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదములు, రోహిణి-1, 2, 3, 4 పాదములు, మృగశిర-1, 2 పాదములు ఆదాయం-14 వ్యయం -11 పూజ్యత-6 అవమానం-1 ఈ రాశివారికి జూన్ వరకు అష్టమము నందు శని, ఆ తదుపరి వక్రగతిన శని సప్తమము నందు,....
 
 
మిథునం
మిథునరాశి : మృగశిర-3, 4 పాదములు, ఆరుద్ర-1, 2, 3, 4, పునర్వసు-1, 2, 3, 4 ఆదాయం -2 వ్యయం -11 పూజ్యత -2 అవమానం-4 ఈ రాశివారికి జూన్ వరకు సప్తమము నందు శని, తదుపరి వక్రగతిన షష్ఠమము నందు, అక్టోబర్ నుండి....
 
 
కర్కాటకం
కర్కాటక రాశి : పునర్వసు 4వ పాదము, పుష్యమి 1,2,3,4 పాదములు, ఆశ్లేష 1, 2, 3, 4 ఆదాయం -11 వ్యయం-8 పూజ్యత -5 అవమానం -4 ఈ రాశివారికి ఆగస్టు వరకు ధన, కుటుంబ స్థానము నందు రాహువు, అష్టమము నందు కేతువు, ఆ....
 
 
సింహరాశి : మఘ 1, 2, 3, 4 పాదములు, పుబ్బ 1, 2, 3, 4, ఉత్తర 1వ పాదము ఆదాయం -14, వ్యయం -2 పూజ్యత -1 అవమానం-7 ఈ రాశివారికి ఆగస్టు వరకు మీద రాహువు, సప్తమము నందు కేతువు, ఆ తదుపరి అంతా షష్టమము నందు కేతువు,....
 
 
కన్యారాశి : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదములు, హస్త 1, 2, 3, 4 పాదములు చిత్త 1, 2 పాదములు ఆదాయం -2, వ్యయం-11, పూజ్యత-2 అవమానం-4 ఈ రాశివారికి సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ వరకు జన్మమయి నందు బృహస్పతి, ఆ తదుపరి అంతా ద్వితీయము....
 
 
తులారాశి : చిత్త 3, 4 పాదములు, స్వాతి 1,2, 3, 4 పాదములు, విశాఖ 1, 2, 3 పాదములు ఆదాయం -14 వ్యయం-11 పూజ్యత- 6 అవమానం-1 ఈ రాశివారు సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ వరకు వ్యయము నందు బృహస్పతి, ఆ తదుపరి అంతా జన్మమము....
 
 
వృశ్చికం
వృశ్చికరాశి : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ 1,2,3,4 పాదాలు. జ్యేష్ట 1,2,3 పాదాలు. ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1. ఈ రాశివారికి జూన్ వరకు ద్వితీయము నందు శని, ఆ తదుపరి వక్రగతిన జన్మమము నందు అక్టోబరు....
 
 
ధనస్సు
ధనూరాశి : మూల 1,2,3,4 పాదాలు (యే, యో, బా, బి). పూర్వాషాఢ 1,2,3,4 పాదాలు (భూ, ధ, భా,ఢ). ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం. ఆదాయం 8, వ్యయం 11, పూజ్యత 6, అవమానం 3. ఈ రాశివారికి జూన్ వరకు జన్మము నందు శని, ఆ తదుపరి....
 
 
మకర రాశి : ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణము 1, 2, 3, 4 పాదాలు. ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు. ఆదాయం 11, వ్యయం 5, పూజ్యత 2, అవమానం 6. ఈ రాశివారికి ఆగస్టు వరకు ద్వితీయము నందు కేతువు, అష్టమము నందు రాహువు, ఆ....
 
 
మకర రాశి : ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదాలు, శ్రవణము 1,2,3,4 పాదాలు, ధనిష్ట 1,2 పాదాలు. ఆదాయం 11, వ్యయం 5, పూజ్యం 2, అవమానం 6 ఈ రాశివారికి ఆగస్టు నాటికి జన్మమము నందు కేతువు, సప్తమము నందు రాహువు, ఆ తదుపరి అంతా....
 
 
మీన రాశి : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర 1, 2, 3, 4 పాదాలు, రేవతి 1,2,3,4 పాదాలు ఆదాయం 8, వ్యయం 11, పూజ్యత 6, అవమానం 3 ఈ రాశివారికి ఆగస్టు వరకు షష్టమము నందు రాహువు వ్యయము నందు కేతువు, ఆ తదుపరి....