ప్రధాన పేజి వార్షిక ఫలం (Yearly Prediction)
2018
వార్షిక ఫలం
 
2018 మేషరాశి వారి ఫలితాలు ఇలా వున్నాయి... అధికమాస ఫలితము విద్వరం భూమిపాద్భీతిః తస్కరాది భయంభవేత్ ఘృతం తైలం తధా ధ్యానం సుమర్ఘం స్యాద్ద్వి జ్యేష్ఠకే జ్యేష్టమాసము అధికమాసం అయిన యెడల ఆ సంవత్సరం అంతా....
 
 
వృషభ రాశి : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదములు (ఈ, ఊ, ఏ), రోహిణి 1, 2, 3 పాదములు (ఓ,వా,వీ, వూ), మృగశిర 1, 2 పాదములు (వే, వో). ఆదాయం-11, వ్యయం-5, పూజ్యత-1, అవమానం-3. ఈ రాశివారికి అక్టోబర్ 11వ తేదీ వరకు షష్ఠమము....
 
 
మిథునం
మిథున రాశి వారి ఫలితాలు, 2018లో ఇలా వున్నాయి మిథున రాశి: మృగశిర 3, 4 పాదములు (కా,కి) ఆరుద్ర 1, 2, 3,4 పాదాలు (కూ, ఖం, జ్ఞ, చ్ఛ), పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు (కే, కో, హా). ఆదాయం-14, వ్యయం-2, పూజ్యత-4, అమానం-3.....
 
 
కర్కాటకం
కర్కాటక రాశి వారి ఫలితాలు 2018లో ఎలా వున్నాయంటే? కర్కాటకరాశి : పునర్వసు 4వ పాదము (హె) పుష్యమి 1, 2, 3, 4 పాదములు (హు, హె, హో, డా), ఆశ్లేష 1, 2, 3, 4 పాదములు (డీ, డు, డే, డో). ఆదాయం-8 వ్యయం-2, పూజ్యత....
 
 
2018లో సింహ రాశి వారి ఫలితాలు ఎలా వున్నాయంటే? సింహ రాశి: మఘ 1, 2, 3, 4 పాదములు (మా, మీ, మూ, మే) పుబ్బ 1, 2, 3, 4 పాదాలు (మో, టా, టీ, టు) ఉత్తర 1వ పాదములు (టే). ఆదాయం-11, వ్యయం-11, పూజ్యత-3, అవమానం-6.....
 
 
2018లో కన్యా రాశి వారి ఫలితాలు ఇలా వున్నాయి... కన్యారాశి : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదములు (టో, పా, పె) హస్త 1, 2, 3, 4 పాదాలు (పూ,షం, ణ, ఢ) చిత్త 1, 2 పాదాలు (పే, పో), ఆదాయం -14, వ్యయం-2, పూజ్యత-6, అవమానం-6. ఈ....
 
 
తులా రాశివారి ఫలితాలు... 2018లో ఇలా వున్నాయి... తులా రాశి : చిత్త 3, 4 పాదములు (రా, రి) స్వాతి 1, 2, 3 4 పాదములు (రూ, రే, రో, తా) విశాఖ 1, 2, 3 పాదములు (తీ, తూ, తే), ఆదాయం-11, వ్యయం -5, పూజ్యత -2,....
 
 
వృశ్చికం
2018లో వృశ్చిక రాశి వారి ఫలితాలు ఇలా వున్నాయి... వృశ్చికరాశి : విశాఖ 4వ పాదము (తో) అనూరాధ 1, 2, 3, 4 పాదాలు (నా, నీ, నూ, నే) జ్యేష్ఠ 1, 2, 3 పాదాలు (నో, యా, యీ, యు) ఆదాయం- 2, వ్యయం-14, పూజ్యత-5, అవమానం....
 
 
ధనస్సు
ధనుస్సు రాశి ఫలితాలు 2018లో ఇలా వున్నాయ్.... మూల 1, 2, 3,4 పాదాలు, (యే, యో, బా, బి), పూర్వాషాఢ 1, 2, 3, 4 పాదాలు (భూ, ధ, భా, ఢ) 1వ పాదం (భే) ఆదాయం 5, వ్యయం 5, పూజ్యత 1, అవమానం 5. ఈ రాశివారికి ఈ....
 
 
2018లో మకర రాశి వారి ఫలితాలు ఇలా వున్నాయి... మకర రాశి: ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదములు (భో, జా, జి) శ్రవణము 1, 2, 3, 4 పాదములు (జూ, జె, జో, ఖ) ధనిష్ట 1, 2 పాదములు (గా, గి), ఆదాయం-8, వ్యయం-14, పూజ్యత-4, అవమానం-5 ఈ....
 
 
కుంభరాశి వారి ఫలితాలు 2018లో ఇలా వున్నాయి... కుంభ రాశి: ధనిష్ట 3, 4 పాదములు (గూ, గే) శతభిషం 1, 2, 3, 4 పాదములు (గో, సా, సీ, సూ) పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదములు (సే, సో, దా), ఆదాయం-8, వ్యయం-14, పూజ్యత-7,....
 
 
2018లో మీన రాశి వారి ఫలితాలు... మీన రాశి: పూర్వభాద్ర 4వ పాదం (ట), ఉత్తరాభాద్ర 1, 2, 3, 4 పాదములు (దూ,ఞ, ఝ,థా) రేవతీ 1, 2, 3, 4 పాదములు (దే, దో, చా, చి). ఆదాయం-5, వ్యయం-5, పూజ్యత-3, అవమానం-1 ఈ రాశివారికి....