ప్రధాన పేజి టారెట్ జాతకాలు (Tarot Prediction)
టారెట్ జాతకాలు

చిత్రాలు మరియు చిహ్నాలను కలిగిన 78 కార్డుల దొంతరను అర్ధం చేసుకుంటూ దైవిక సంబంధితాన్ని వినియోగించి దేవ సంబంధితుని సేకరణయుత అచేతనతో కలిపేందుకు టారెట్ కార్డులు ఉపయోగపడతాయి. ఆ కార్డులు ఒక సంఘటన లేదా ఒక వ్యక్తి యొక్క భూత, భవిష్యత్ వర్తమానాలను నిర్దారించేందుకు ఉపకరిస్తాయి మరియు ఇంద్రజాల కార్యకలాపాలలో, సాంప్రదాయకమైన ఆచారాలలో శక్తియుతమైన పనిముట్లుగా వ్యవహరించబడతాయి. టారెట్ వర్గీకరణలోని 22 ప్రధాన ఆర్కెనా లేదా ట్రంప్ కార్డులు ఇవి ఆధిపత్య సంభావ్యతలను తెలియచేస్తాయి మరియు 56 అల్పతరమైన ఆర్కెనా లేదా సూట్ కార్డులు ఇవి ట్రంప్ కార్డులు సూచించిన పరిస్థితుల నుంచి బయటపడడానికి సహకరిస్తాయి, లేదా చిన్నపాటి సంభావ్యతలను తెలియచేస్తాయి. కనుక టారెట్ జాతకాల ప్రపంచంలోకి వెళదాం రండి.

భవిష్యత్తును తెలుసుకోవడమెలా
• మొదట ప్రశ్నను గురించి లోతుగా ఆలోచించండి అది మీరు అడగాలని కోరుకునేది మరియు దానిని రెండు - మూడు సార్లు పునరావృతం చేయండి. మరింత స్పష్టత కోసం ప్రశ్నను కాగితంపై రాసుకోండి
• తదనంతరం "కార్డ్ ఎంచుకోండి" పై క్లిక్ చేసి మరియు దొంతర నుంచి మూడు కార్డులను ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఎంపిక చేసుకొనండి
• మొదటి కార్డ్ ప్రశ్నించిన సమయంలో మీ మానసిక స్థితిని ప్రదర్శిస్తుంది.
• రెండవ కార్డ్ మీ కోరికలను తీర్చుకునేందుకు అవసరమైన ప్రయత్నాలను ప్రదర్శిస్తుంది.
• మూడవ కార్డ్ చివరగా మీ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని అందిస్తుంది.
Chose Tarot Card