முதன்மை பக்கம் தின பலன் (Daily Prediction)
20 செப்டம்பர் 2018
தின பலன்
 
விருச்சிகம்
இன்று பழகும் மனிதர்களின் வார்த்தைகளை நம்புவதா வேண்டாமா என்று சமயத்தில் சந்தேகம் ஏற்படலாம். வாழ்க்கையில் பிடிப்பும் ஆர்வமும் இல்லாமல் சலிப்பை உண்டாக்கினாலும், இனிப்பும் கசப்பும் மாறிமாறி இன்றைய பலன்கள் இருக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 5, 6
 
ராசி குணங்கள்