ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
24 ఏప్రిల్ 2019
దినఫలం
 
మీనం
ఉపాధ్యాయులకు అధిక శ్రమ, ఒత్తిడి తప్పవు. ప్రేమికుల మధ్య అనుమానాలు తొలగిపోతాయి. విద్య, ఉద్యోగయత్నాలలో అభివృద్ధి చెందుతారు. స్థిరాస్తి అమ్మకం చేయాలనే మీ ఆలోచన కొంతకాలం వాయిదా వేయటం మంచిది. రాబడికి మించి ఖర్చులు అధికం. దూర ప్రయాణాలు సంభవం. తలచిన పనులు నెరవేరి మీ కోరికలు తీరగలవు.
 
రాశి లక్షణాలు