ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
16 జనవరి 2018
దినఫలం
 
మీనం
ఆర్థిక విషయాల్లో ఒడిదుడుకులు అధికమిస్తాయి. దైవ, సేవ, పుణ్య కార్యాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు ప్రేమించే వ్యక్తితో మరింత ఆనందాన్ని పొందుతారు. స్థిరచరాస్తుల కొనుగోలు విషయమైన ప్రముఖులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. కొన్ని సమస్యలు మీ గౌరవ ప్రతిష్టలకు సవాలుగా నిలుస్తాయి.
 
రాశి లక్షణాలు