ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
23 అక్టోబర్ 2018
దినఫలం
 
మీనం
మీనం: భాగస్వామిక ఒప్పందాలు, రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవహారాల్లో మెళకువ వహించండి. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయలేర్పడుతాయి. మీ యత్నాల్లో ఆలస్యంగానైనా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. చేపట్టిన వ్యాపారాల్లో క్రమేణ నిలదొక్కుకుంటారు. సిమెంటు, ఐరన్, కలప, ఇటుక వ్యాపారులకు పురోభివృద్ధి కానవస్తుంది.
 
రాశి లక్షణాలు