ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
15 డిసెంబర్ 2018
దినఫలం
 
మీనం
మీనం: ఎల్.ఐ.సి, బ్యాంకింగ్, ఉద్యోగస్తులు విశ్రాంతి లభించకపోవడం వలన ఆందోళన చెందుతారు. లిటేగేషన్ వ్యవహారాలలో జాగ్రత్త వహించండి. స్త్రీలకు దైవ, పుణ్య కార్యాల పట్ల ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుంది. మొండిధైర్యంతో శ్రమించి అనుకున్నది సాధిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం, స్వల్ప ఆటంకాలు తప్పవు.
 
రాశి లక్షణాలు