ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
25 జూన్ 2018
దినఫలం
 
మీనం
మీనం: ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ప్రతి వ్యవహారంలోను బాగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది. సభలు, సమావేశాలలో హుందాగా వ్యవహరించి అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. తొందరపడి వాగ్థానాలు చేయడం వలన ఇబ్బందులు తప్పవు. రాజకీయాల్లో వారికి ఒత్తిడి, ఆందోళన తప్పదు.
 
రాశి లక్షణాలు