ప్రధాన పేజి దినఫలం (Daily Prediction)
18 మార్చి 2018
దినఫలం
 
మీనం
మీనం : భాగస్వామిక సమావేశాల్లో మీ అభిప్రాయాలకు మంచి స్పందన లభిస్తుంది. ఏ పని తలపెట్టినా తిరిగి మొదటికి వస్తుంది. అనుకున్న వ్యక్తుల కలయిక అనుకూలించకపోవడంతో ఒకింత నిరుత్సాహం చెందుతారు. కార్యసాధనలో బాగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. వాహనం ఇతరులకు ఇచ్చి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు.
 
రాశి లక్షణాలు